W trakcie rejestracji uczestnik wpisuje w formularzu treść streszczenia wystąpienia w języku angielskim.

Streszczenia można poprawiać on-line do 01.03.2006.

Proszę zwrócić uwagę, że adresy i nazwiska uczestników wpisuje się osobno, a dopiero potem przypisuje się adresy uczestnikom.

Obowiązują następujące reguły:

  • długość streszczenia jest ograniczona do 2000 znaków, włączając spacje i formatowania (ok. 1 strony formatu A4),
  • dozwolone są wyłącznie litery łacińskie i greckie,
  • z formatowań dopuszczalne są tylko indeksy dolne i górne,
  • informacje z nagłówka streszczenia (tytuł, autorzy, afiliacje) nie mogą być powtórzone w ciele streszczenia,
  • streszczenie musi być wprowadzone i wysłane on-line (można użyć copy/paste z Twojego edytora tekstów),
  • streszczenie jest wyświetlane w przeglądarce w ostatecznej formie ( WYSIWYG ) i musi być sprawdzone/poprawione on-line przez Autora, ponieważ Organizatorzy nie będą dokonywać ingerencji w tekst (streszczenie zostanie opublikowane „jak jest”).

Więcej informacji w instrukcji zgłaszania streszczeń.

Wystąpienia

Językiem wystąpień konferencyjnych jest język polski. O czasie trwania wystąpienia, łącznie z dyskusją, zdecydują organizatorzy na podstawie streszczeń. Planujemy wystąpienia od 25 do 45 minut. Wykładowcy będą mieli do dyspozycji:

  • projektor komputerowy z komputerem i programami „Adobe AcroReader”, „MS PowerPoint” oraz „OpenOffice”,
  • rzutnik pisma,
  • tradycyjną tablicę.