• JM Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
    prof. dr hab. Karol Musioł
  • JM Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej
    prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś
  • Prezes Polskiego Towarzystwa Fizycznego
    prof. dr hab. Reinhard Kulessa