01.03.2006:
 • zamknięcie rejestracji streszczeń,
 • zamknięcie rejestracji uczestników ubiegających się o bezpłatny nocleg,
 • zamknięcie rejestracji uczestników ubiegających się o zwolnienie z opłaty konferencyjnej.
10.03.2006:
 • powiadomienie o akceptacji streszczeń,
 • powiadomienie o zwolnieniu z opłaty konferencyjnej,
 • powiadomienie o przyznaniu bezpłatnego noclegu,
 • zamknięcie rejestracji uczestników.
15.05.2006:
 • Zamknięcie przyjmowania manuskryptów.

Opłaty:

 • Opłata za udział w Sympozjum wynosi 1000 zł.
 • Istnieje możliwość zwolnienia z opłaty konferencyjnej.Osoby zainteresowane uzyskaniem zwolnienia z opłaty konferencyjnej proszone są o kontakt z organizatorami do dnia 01.03.2006.
 • Wpłaty należy dokonać na konto:
  Bank BPH SA O/Kraków, ul Pijarska 1
  78 1060 0076 0000 3200 0046 8005
  subkonto 720 220 40 50
  Tytułem: 2 Sympozjum FENS, imię i nazwisko uczestnika Sympozjum.
  Adres odbiorcy: Akademia Górniczo-Hutnicza, al. Mickiewcza 30, 30-059 Kraków.