• Zdzisław Burda 2,4,5
  • Przemysław Gawroński 2,3
  • Krzysztof Kułakowski 1,2,3 – przewodniczący
  • Małgorzata Krawczyk 3
  • Krzysztof Malarz 1,2,3
  • Karol Życzkowski 1,4,5

Polskie Towarzystwo Fizyczne

Akademia Górniczo-Hutnicza

Uniwersytet Jagielloński