• Zdzisław Burda 2,4,5
  • Dariusz Grech – Uniwersytet Wrocławski
  • Janusz Hołyst – Politechnika Warszawska – przewodniczący
  • Krzysztof Kułakowski 1,2,3
  • Ryszard Kutner – Uniwersytet Warszawski
  • Danuta Makowiec – Uniwersytet Gdański
  • Olaf Morawski – Hewlett Packard Polska
  • Karol Życzkowski 1,4,5

Polskie Towarzystwo Fizyczne

Akademia Górniczo-Hutnicza

Uniwersytet Jagielloński