Witamy w imieniu fizyków próbujących przerzucić pomost pomiędzy metodami fizyki a szeroko rozumianą ekonomią i naukami społecznymi.

Celem Sympozjum jest:

  1. Spotkanie fizyków, których tematyka badawcza obejmuje również obszary szeroko rozumianych nauk społecznych i ekonomicznych.
  2. Spotkanie wspomnianych powyżej fizyków z matematykami, ekonomistami, socjologami zainteresowanymi współpracą.
  3. Spotkanie wspomnianych powyżej teoretyków z praktykami, czyli np. ludźmi biznesu (przedstawicielami banków, instytucji ubezpieczeniowych, firm komputerowych, giełdy, etc.).
  4. Spotkanie wspomnianych powyżej teoretyków i praktyków z zainteresowanymi socjo- i ekonofizyką doktorantami i studentami oraz osobami pragnącymi zapoznać się z elementami tych nowych obszarów fizyki.

W programie Sympozjum mieszczą się w szczególności:

  • Analiza szeregów czasowych metodami fizyki statystycznej
  • Modelowanie rynków
  • Zastosowania teorii gier
  • Modelowanie zmian opinii publicznej
  • Modelowanie układów społecznych